CÁC LOẠI SỐT   :  Kem & Sốt Nấu Ăn

NƯỚC DÙNG GÀ HỮU CƠ AUSTRALIA OWN

119.000 đ

 

NƯỚC CỐT DỪA BLUE ELEPHANT

46.000 đ

 

NƯỚC CỐT DỪA COCOVIE

31.900 đ

 

NƯỚC CỐT DỪA BLUE ELEPHANT

69.800 đ

 

NƯỚC CỐT DỪA HỮU CƠ VỚI CÁC LOẠI RAU NATURATA

103.500 đ

 

NƯỚC CỐT DỪA HỮU CƠ GLOBAL ORGANICS

97.500 đ