Emmental Cheese

PHÔ MAI EMMENTAL

46.530 đ

 

PHÔ MAI LÁT PAYSAN BRETON GOUDA 160G

98.230 đ

 

PHÔ MAI PAYSAN BRETON EMMENTAL 220G

128.500 đ

 

PHÔ MAI SỢI EMMENTAL PAYSAN BRETON 200G

128.500 đ

 

PHÔ MAI SỢI EMMENTAL PAYSAN BRETON 70G

49.800 đ

 

PHÔ MAI EMBORG EMMENTALER

79.900 đ

 

PHÔ MAI BÀO SỢI EMMENTALER EMBORG 200G

129.800 đ

 

PHÔ MAI EMMENTAL ZELACHI 100G

55.000 đ

 

PHÔ MAI LÁT EMMENTAL ARLA NATURAL

68.600 đ

 

PHÔ MAT LÁT PAYSAN BRETON LE EMMENTAL 160G

107.900 đ

 

PHÔ MAI FROMI TOMME BLANCHE VAL DE SAONE

84.000 đ