Các Loại Phô Mai Khác

PHÔ MAI VELVEETA ORIGINAL 453G

299.900 đ

 

PHÔ MAI TỰ NHIÊN PEPPER JACK TILLAMOOK 227G

259.900 đ

 

PHÔ MAI VỊ RUM NHO EMINA 90G

89.800 đ

 

PHÔ MAI VANILLA EMINA 90G

89.800 đ

 

PHÔ MAI TƯƠI BURRATA OTTIMA 125G

139.900 đ

 

PHÔ MAI SỮA CỪU LA PRUDENCIA (G)

121.750 đ

 

PHÔ MAI RIVOIRE 1/8 COMTE 4-6 MONTHS (G)

119.000 đ

 

PHÔ MAI NƯỚNG VERMION 200G

139.700 đ

 

PHÔ MAI PERCORINO/ROMANO GALBANI (G)

88.320 đ

 

PHÔ MAI LÁT XÔNG KHÓI UNILAC 160G

116.300 đ

 

PHÔ MAI LÁT GIÀU CANXI ANCHOR 250G

92.300 đ

 

PHÔ MAI SCAMORZA PIZZA 4P'S 90G

69.900 đ