PHÔ MAI

PHÔ MAI LÁT CHEDDAR HỮU CƠ ORGANIC VALLEY 170G

263.800 đ

 

PHÔ MAI MOZZARELLA HỮU CƠ ORGANIC VALLEY 226G

267.600 đ

 

PHÔ MAI TƯƠI RICOTTA - OTTIMA 250G

129.800 đ

 

PHÔ MAI RICOTTA LUCIA GALBANI 250G

317.400 đ

 

PHÔ MAI KRAFT MOZZARELLA 226G

249.800 đ

 

PHÔ MAI FETA ATHENOS 113G

195.600 đ

 

PHÔ MAI VELVEETA ORIGINAL 453G

299.900 đ

 

PHÔ MAI TỰ NHIÊN PEPPER JACK TILLAMOOK 227G

259.900 đ

 

PHÔ MAI TƯƠI MOZZARELLA - OTTIMA 125G

84.900 đ

 

PHÔ MAI VỊ RUM NHO EMINA 90G

89.800 đ

 

PHÔ MAI VANILLA EMINA 90G

89.800 đ

 

PHÔ MAI TƯƠI BURRATA OTTIMA 125G

139.900 đ