PHÔ MAI

PHÔ MAI LÁT CHEDDAR HỮU CƠ ORGANIC VALLEY 170G

263.800 đ

 

PHÔ MAI MOZZARELLA HỮU CƠ ORGANIC VALLEY 226G

267.600 đ

 

PHÔ MAI RICOTTA LUCIA GALBANI 250G

317.400 đ

 

PHÔ MAI TƯƠI BURRATA OTTIMA 125G

139.900 đ

 

PHÔ MAI TƯƠI MOZZARELLA VIÊN NHỎ OTTIMA 150G

129.800 đ

 

PHÔ MAI 48+ OLD MILL DOP GOUDA (G)

102.250 đ

 

PHÔ MAI GOUDA OẢI HƯƠNG GRANDOR (G)

98.750 đ

 

PHÔ MAI SỮA CỪU LA PRUDENCIA (G)

121.750 đ

 

PHÔ MAI CANTOREL 1/2 ROQUEFORT BLUE (G)

126.960 đ

 

PHÔ MAI RIVOIRE 1/8 COMTE 4-6 MONTHS (G)

119.000 đ

 

PHÔ MAI NƯỚNG VERMION 200G

139.700 đ

 

PHÔ MAI LE BRIE PAYSAN BRETON (G)

57.990 đ