PHÔ MAI

PHÔ MAI MOZZARELLA HỮU CƠ ORGANIC VALLEY

267.600 đ

 

PHÔ MAI RICOTTA LUCIA GALBANI 250G

317.400 đ

 

PHÔ MAI JACQUIN PYRAMIDE VALENCAY 200G

372.000 đ

 

PHÔ MAI DÊ JACQUIN SAINT MAURE 250G

388.000 đ

 

PHÔ MAI LÁT VỊ TỰ NHIÊN ANCHOR 250G

147.300 đ

 

Phô Mai Scamorza Pizza 4P'S 90g

69.900 đ

 

PHÔ MAI CHEVRE BUCHE (G)

117.950 đ

 

PHÔ MAI AMERICAN CHEDDAR SLICES F.I.D.M 45% EMBORG 200G

71.440 đ

89.300 đ

PHÔ MAI PARMIGIANO REGGIANO

81.250 đ

 

PHÔ MAI BONI PARMIGIANO REGGIANO

116.320 đ

 

PHÔ MAI FROMAGIO PARMESAN

69.000 đ

 

PHÔ MAI PRESIDENT PARMIGIANO REGGIANO CHEESE

256.820 đ