BƠ NGUYÊN CHẤT TỰ NHIÊN MAYVER'S 280G

279.000 đ

 

BƠ LẠT BEURRE D' ISIGNY (UNSALTED BUTTER) 250G

139.700 đ

 

BƠ LẠT EMBORG 200G

100.000 đ

 

BƠ LẠT MAQUIS 80% BÉO ELLE & VIRE 200G

54.900 đ

 

BƠ MẶN EMBORG 200G

100.000 đ

 

BƠ MẶN ANCHOR 250G

114.260 đ

 

BƠ LẠT ANCHOR 227G

114.260 đ

 

BƠ MẶN ELLE & VIRE 200G

99.800 đ

 

BƠ LẠT ELLE & VIRE 200G

99.800 đ

 

BƠ MẶN 82% BÉO DẠNG ỐNG TRÒN ELLE & VIRE 250G

149.800 đ

 

BƠ LẠT TRÒN CAO CẤP 82% BÉO ELLE & VIRE 250G

149.800 đ

 

BƠ LẠT VỊ TỰ NHIÊN ELLE & VIRE 250G

139.900 đ