KEM, BƠ & PHÔ MAI  :  

BƠ SÔCÔLA VÀ HẠT PHỈ TỰ NHIÊN GRANOVITA 400G

200.000 đ

 

BƠ LẠT EMBORG 200G

99.700 đ

 

BƠ LẠT EMBORG 200G

99.700 đ

 

Bơ Lạt Maquis 80% Béo Elle & Vire 200g

53.200 đ

 

BƠ MẶN EMBORG 200G

99.700 đ

 

BƠ MẶN ANCHOR

114.260 đ

 

BƠ LẠT ANCHOR

114.260 đ

 

BƠ LẠT PRESIDENT 250G

136.700 đ

 

BƠ MẶN ELLE & VIRE

93.600 đ

 

BƠ LẠT ELLE & VIRE

93.600 đ

 

BƠ LẠT DẠNG KEM PRESIDENT

51.500 đ

 

BƠ MẶN 82% BÉO ELLE & VIRE

129.600 đ