KEM, BƠ & PHÔ MAI

BƠ LẠT VỊ TỰ NHIÊN ELLE & VIRE 250G

129.600 đ

 

BƠ MẶN EVEN 250G

86.749 đ

 

BƠ LẠT EVEN 250G

86.749 đ

 

BƠ MẶN PRESIDENT 125G

69.700 đ

 

BƠ PRESIDENT GÓI NHỎ 100G

63.200 đ

 

BƠ LẠT PRESIDENT 125G

69.700 đ

 

BƠ MẶN PAYSAN BRETON 250G

98.500 đ

 

BƠ LẠT PAYSAN BRETON 250G

98.500 đ

 

PHÔ MAI CROTTIN DE CHAVIGNOL AOC 70G

132.900 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR ARLA (G)

32.760 đ

 

PHÔ MAI MOZZARELLA ARLA 200G

93.200 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR CẮT LÁT CHO MÓN BURGER 200G

79.500 đ