KEM, BƠ & PHÔ MAI

PHÔ MAI MATURE CHEDDAR EMBORG

149.000 đ

 

PHÔ MAI VINTAGE CHEDDAR EMBORG

149.000 đ

 

PHÔ MAI BÀO MILD CHEDDAR KRAFT

159.600 đ

 

PHÔ MAI EMBORG CHEDDAR MILD

149.000 đ

 

PHÔ MAI MIẾNG CHEDDAR VỊ THẢO MỘC

64.200 đ

 

PHÔ MAI KRAFT MEXICAN CHEDDAR PEPPER JACK

159.600 đ

 

PHÔ MAI BURGER LÁT VỊ CHEDDAR ARLA

79.500 đ

 

PHÔ MAI LÁT CHEDDAR ARLA NATURAL

79.600 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR TRẮNG GRAND'OR

119.500 đ

 

PHÔ MAI CHEDDAR MÀU CAM GRAND'OR

119.500 đ

 

ARLA CHEDDAR CHEESE

32.760 đ

 

PHÔ MAI GALBANI MOZZARELLA LUCIA

145.170 đ