KEM, BƠ & PHÔ MAI

BƠ LẠT EVEN

86.700 đ

 

BƠ PRESIDENT GÓI

59.500 đ

 

BƠ LẠT PRESIDENT 125G

65.500 đ

 

BƠ MẶN PAYSAN BRETON

98.500 đ

 

BƠ LẠT PAYSAN BRETON

98.500 đ

 

BƠ MẶN GRAND'OR

99.600 đ

 

BƠ LẠT UNILAC GRAND'OR

99.600 đ

 

BƠ BEURRE BRETEL

182.000 đ

 

PHÔ MAI PARMIGIANO REGGIANO

81.250 đ

 

PHÔ MAI BONI PARMIGIANO REGGIANO

116.320 đ

 

PHÔ MAI FROMAGIO PARMESAN

69.000 đ

 

PHÔ MAI PRESIDENT PARMIGIANO REGGIANO CHEESE

256.820 đ