KEM, BƠ & PHÔ MAI

PHÔ MAI NƯỚNG VERMION 200G

139.700 đ

 

PHÔ MAI LE BRIE PAYSAN BRETON (G)

57.990 đ

 

PHÔ MAI PERCORINO/ROMANO GALBANI (G)

88.320 đ

 

BƠ LẠT BEURRE D' ISIGNY (UNSALTED BUTTER) 250G

139.700 đ

 

PHÔ MAI TƯƠI AU FROMAGE BLANC ISIGNY STE. MERE 500G

294.000 đ

 

PHÔ MAI LÁT XÔNG KHÓI UNILAC 160G

116.300 đ

 

PHÔ MAI MOZZARELLA UNILAC 200G

119.600 đ

 

PHÔ MAI LÁT GIÀU CANXI ANCHOR 250G

92.300 đ

 

PHÔ MAI SCAMORZA PIZZA 4P'S 90G

69.900 đ

 

BƠ LẠT EMBORG 200G

147.300 đ

 

BƠ LẠT EMBORG 200G

99.700 đ

 

BƠ LẠT MAQUIS 80% BÉO ELLE & VIRE 200G

53.200 đ