KEM, BƠ & PHÔ MAI

PHÔ MAI MOZZARELLA HỮU CƠ ORGANIC VALLEY

267.600 đ

 

KEM DÂU BELLANY

37.400 đ

 

Phô Mai Scamorza Pizza 4P'S 90g

69.900 đ

 

Kem Vị Sữa Chua Bellany 125ml

30.000 đ

 

Bơ Lạt Maquis 80% Béo Elle & Vire 200g

53.200 đ

 

BƠ MẶN ANCHOR

114.260 đ

 

BƠ LẠT ANCHOR

114.260 đ

 

BƠ LẠT PRESIDENT 250G

136.700 đ

 

BƠ MẶN ELLE & VIRE

93.600 đ

 

BƠ LẠT ELLE & VIRE

93.600 đ

 

BƠ LẠT DẠNG KEM PRESIDENT

51.500 đ

 

BƠ MẶN 82% BÉO ELLE & VIRE

129.600 đ