KEM, BƠ & PHÔ MAI

PHÔ MAI LÁT CHEDDAR HỮU CƠ ORGANIC VALLEY 170G

263.800 đ

 

PHÔ MAI MOZZARELLA HỮU CƠ ORGANIC VALLEY 226G

267.600 đ

 

KEM CÓ VỤN BÁNH NEW ZEALAND NATURAL 946ML

258.000 đ

 

KEM DÂU BELLANY 125ML

37.400 đ

 

PHÔ MAI TƯƠI RICOTTA - OTTIMA 250G

129.800 đ

 

PHÔ MAI RICOTTA LUCIA GALBANI 250G

317.400 đ

 

PHÔ MAI TƯƠI MOZZARELLA - OTTIMA 125G

84.900 đ

 

PHÔ MAI VỊ RUM NHO EMINA 90G

89.800 đ

 

PHÔ MAI VANILLA EMINA 90G

89.800 đ

 

PHÔ MAI TƯƠI BURRATA OTTIMA 125G

139.900 đ

 

PHÔ MAI TƯƠI MOZZARELLA VIÊN NHỎ OTTIMA 150G

129.800 đ

 

PHÔ MAI 48+ OLD MILL DOP GOUDA (G)

102.250 đ