KEM, BƠ & PHÔ MAI

PHÔ MAI MOZZARELLA HỮU CƠ ORGANIC VALLEY

267.600 đ

 

KEM CÓ VỤN BÁNH NEW ZEALAND NATURAL 946ML

224.460 đ

258.000 đ

KEM DÂU BELLANY

37.400 đ

 

PHÔ MAI RICOTTA LUCIA GALBANI 250G

317.400 đ

 

BƠ ĐẬU PHỘNG MỀM HỮU CƠ CLEARSPRING 350G

332.000 đ

 

BƠ SÔCÔLA VÀ HẠT PHỈ TỰ NHIÊN GRANOVITA 400G

200.000 đ

 

PHÔ MAI JACQUIN PYRAMIDE VALENCAY 200G

372.000 đ

 

PHÔ MAI DÊ JACQUIN SAINT MAURE 250G

388.000 đ

 

PHÔ MAI LÁT VỊ TỰ NHIÊN ANCHOR 250G

147.300 đ

 

Phô Mai Scamorza Pizza 4P'S 90g

69.900 đ

 

Kem Vị Sữa Chua Bellany 125ml

30.000 đ

 

BƠ LẠT EMBORG 200G

99.700 đ