Xoài

XOÀI CAO LÃNH

72.750 đ

 

XOÀI CÁT CHU

47.800 đ

 

XOÀI KEO

49.300 đ