Táo

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

58.750 đ

 

TÁO AUTUMN

126.400 đ

 

TÁO CHERRY

276.500 đ

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

61.750 đ

 

TÁO ZONA GOLD

130.950 đ

 

TÁO PINK LADY

63.350 đ

 

TÁO ENVY SIZE 36

121.800 đ

 

TÁO ENVY SIZE 24

154.850 đ

 

TÁO RED DELICIOUS SIZE 30

62.650 đ

 

TÁO RED DELICIOUS

44.800 đ

 

TÁO GALA SIZE 30

52.150 đ

 

TÁO GALA NEW

86.500 đ