TRÁI CÂY TƯƠI   :  Táo

TÁO CHERRY

276.500 đ

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

61.750 đ

 

TÁO ZONA GOLD

269.700 đ

 

TÁO ENVY SIZE 36

178.900 đ

 

TÁO RED DELICIOUS SIZE 30

62.650 đ

 

TÁO RED DELICIOUS

114.500 đ

 

TÁO GALA SIZE 30

52.150 đ

 

TÁO GALA MỸ

64.750 đ

 

TÁO FUJI

84.750 đ

 

TÁO ENVY SIZE 70

128.700 đ

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ

69.950 đ

 

TÁO XANH

62.850 đ