Táo

TÁO CHERRY

276.500 đ

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

61.750 đ

 

TÁO ZONA GOLD

269.700 đ

 

TÁO ENVY SIZE 36

168.900 đ

 

TÁO RED DELICIOUS

114.500 đ

 

TÁO GALA MỸ

49.750 đ

 

TÁO FUJI

84.750 đ

 

TÁO ENVY SIZE 70

123.700 đ

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ

69.950 đ

 

TÁO XANH MỸ

49.350 đ

 

TÁO XANH PHAN RANG

63.200 đ

 

TÁO HỒNG HIDDEN

349.700 đ