Nho

NHO ĐỎ PHAN RANG

39.300 đ

 

NHO XANH PHAN RANG

56.600 đ

 

NHO MẪU ĐƠN SHINE MUSCAT

499.450 đ

 

NHO XANH KHÔNG HẠT

174.750 đ

 

NHO ĐỎ KHÔNG HẠT

149.850 đ

 

NHO ĐEN KHÔNG HẠT

169.800 đ