Nho

NHO ĐỎ PHAN RANG

39.300 đ

 

NHO XANH PHAN RANG

56.600 đ

 

NHO MẪU ĐƠN SHINE MUSCAT

384.850 đ

 

NHO XANH KHÔNG HẠT

149.850 đ

 

NHO ĐỎ KHÔNG HẠT

139.750 đ

 

NHO ĐEN KHÔNG HẠT

134.900 đ