TRÁI CÂY TƯƠI   :  Nho

NHO MẪU ĐƠN SHINE MUSCAT

724.850 đ

 

NHO XANH KHÔNG HẠT

147.700 đ

 

NHO ĐỎ KHÔNG HẠT

139.750 đ

 

NHO ĐEN KHÔNG HẠT

157.700 đ