TRÁI CÂY TƯƠI   :  

Lê Xanh Mỹ

108.400 đ

 

LÊ NÂU

56.250 đ

 

LÊ NAM PHI

74.650 đ

 

LÊ HÀN QUỐC

48.700 đ

 

LÊ NHẬT

58.350 đ