TRÁI CÂY TƯƠI   :  Dưa

DƯA LƯỚI TAKI

99.000 đ

 

DƯA LƯỚI RUỘT VÀNG

96.800 đ

 

DƯA LƯỚI HÀ LAN

76.800 đ

 

DƯA HẤU KHÔNG HẠT

43.700 đ