Chuối

CHUỐI CAU

41.600 đ

 

CHUỐI XIÊM MỸ THO

35.000 đ

 

CHUỐI FOHLA

56.800 đ