Chuối

CHUỐI CAU

41.600 đ

 

CHUỐI XIÊM MỸ THO

35.000 đ

 

CHUỐI FESEPIA (G)

19.800 đ

 

CHUỐI FOHLA

28.400 đ