Chuối

CHUỐI CAU

41.600 đ

 

CHUỐI XIÊM MỸ THO

35.000 đ

 

CHUỐI DOLE

43.000 đ

 

CHUỐI FESEPIA (G)

28.400 đ

 

CHUỐI FOHLA

28.400 đ