Cam, Quýt & Bưởi

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA

98.300 đ

 

CAM NAVEL

64.900 đ

 

CAM SÀNH

89.500 đ

 

QUÝT

99.800 đ

 

QUÝT LAI VUNG

86.300 đ

 

QUÝT ĐƯỜNG

89.000 đ

 

BƯỞI 5 ROI

98.900 đ

 

BƯỞI DA XANH

79.600 đ