TRÁI CÂY TƯƠI   :  Cam, Quýt & Bưởi

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA

108.700 đ

 

CAM NAVEL

74.800 đ

 

CAM SÀNH

89.500 đ

 

CAM XOÀN

98.600 đ

 

QUÝT CLEMENTINE

93.700 đ

 

QUÝT ĐƯỜNG

89.000 đ

 

BƯỞI 5 ROI

98.900 đ

 

BƯỞI DA XANH

153.200 đ