Cam, Quýt & Bưởi

Quýt úc

164.000 đ

 

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA

109.850 đ

 

CAM NAVEL

74.800 đ

 

CAM SÀNH

89.500 đ

 

CAM XOÀN

98.600 đ

 

QUÝT CLEMENTINE

97.700 đ

 

QUÝT ĐƯỜNG

89.000 đ

 

BƯỞI 5 ROI

98.900 đ

 

BƯỞI DA XANH

153.200 đ