Các Loại Trái Cây Khác

MẬN MỸ

199.900 đ

 

ĐÀO ÚC

197.700 đ

 

DỨA GỌT VỎ (G)

39.450 đ

 

QUẢ DỨA (1.5KG-1.7KG/QUẢ)

48.500 đ

 

MĂNG CỤT

58.250 đ

 

ĐÀO ÚC

197.700 đ

 

HỒNG HÀN QUỐC

149.250 đ

 

KIWIBERY

138.600 đ

 

LỰU ISRAEL

187.450 đ

 

BƠ CALIFORNIA

231.350 đ

 

DỪA TRÁI TƯƠI

22.700 đ

 

DỪA HAMONA SIZE L

37.800 đ