Các Loại Trái Cây Khác

CHÀ LÀ TƯƠI

75.490 đ

 

MĂNG CỤT

49.750 đ

 

DỨA GỌT VỎ (G)

39.450 đ

 

THƠM TẮC CẬU (1.5KG-1.7KG/QUẢ)

48.500 đ

 

ĐÀO ÚC

197.700 đ

 

HỒNG HÀN QUỐC

149.250 đ

 

LỰU ISRAEL

199.300 đ

 

BƠ CALIFORNIA

231.350 đ

 

DỪA TRÁI TƯƠI

22.700 đ

 

DỪA HAMONA SIZE L

37.800 đ

 

CHANH DÂY

57.300 đ

 

THANH LONG RUỘT TRẮNG

55.600 đ