TRÁI CÂY TƯƠI   :  Các Loại Trái Cây Khác

HỒNG HÀN QUỐC

133.750 đ

 

LỰU

188.250 đ

 

DỪA TRÁI TƯƠI

22.700 đ

 

DỪA HAMONA SIZE L

37.800 đ

 

CHANH DÂY

57.300 đ

 

THANH LONG RUỘT TRẮNG

69.416 đ

 

THANH LONG RUỘT ĐỎ

75.880 đ

 

XOÀI KEO

49.300 đ

 

ĐU ĐỦ

51.200 đ

 

KHÓM TẮC CẬU

48.500 đ

 

THƠM FESEPIA

36.700 đ