Các Loại Trái Cây Khác

MẬN MỸ

199.900 đ

 

ĐÀO ÚC

197.700 đ

 

HỒNG HÀN QUỐC

149.250 đ

 

LỰU ISRAEL

188.250 đ

 

BƠ CALIFORNIA

231.350 đ

 

DỪA TRÁI TƯƠI

22.700 đ

 

DỪA HAMONA SIZE L

37.800 đ

 

CHANH DÂY

57.300 đ

 

THANH LONG RUỘT TRẮNG

72.500 đ

 

THANH LONG RUỘT ĐỎ

75.880 đ

 

ĐU ĐỦ

51.200 đ

 

MÃNG CẦU

94.850 đ