Berries & Cherries

DÂU TÂY HÀN QUỐC

378.500 đ

 

DÂU TÂY

185.300 đ

 

VIỆT QUẤT

146.700 đ

 

CHERRY MỸ

265.860 đ

 

MÂM XÔI

85.000 đ

 

DÂU KIRAKU 250G (LOẠI B)

146.800 đ

 

DÂU TÂY KIRAKU 250G (LOẠI A)

174.380 đ