TRÁI CÂY TƯƠI   :  Berries & Cherries

DÂU TÂY HÀN QUỐC

398.500 đ

 

DÂU TÂY

185.300 đ

 

VIỆT QUẤT

139.700 đ

 

CHERRY MỸ

265.860 đ

 

MÂM XÔI

85.000 đ