Berries & Cherries

DÂU TÂY

185.300 đ

 

VIỆT QUẤT

146.700 đ

 

CHERRY MỸ (G)

198.000 đ

 

QUẢ MÂM XÔI 170G

85.000 đ

 

DÂU KIRAKU 250G (LOẠI B)

146.800 đ

 

DÂU TÂY KIRAKU 250G (LOẠI A)

174.380 đ