HOA & TRÁI CÂY  :  TRÁI CÂY ĐÔNG LẠNH

DÂU TÂY ĐÔNG LẠNH PONTHIER

379.000 đ

 

BLACKBERRIES ĐÔNG LẠNH PONTHIER

360.000 đ

 

CHERRY ĐÔNG LẠNH PONTHIER

459.000 đ

 

HỖN HỢP QUẢ ĐỎ NGHIỀN PONTHIER

469.900 đ

 

CHANH DÂY NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

469.000 đ

 

MƠ ĐÔNG LẠNH IQF  PONTHIER

509.900 đ

 

LỰU ĐÔNG LẠNH NHUYỄN PONTHIER

489.900 đ

 

HẠT DẺ ĐÔNG LẠNH NHUYỄN PONTHIER

419.900 đ

 

ĐẠI HOÀNG ĐÔNG LẠNH PONTHIER

329.000 đ

 

MƠ NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

389.000 đ

 

DỪA NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

426.000 đ

 

PHÚC BỒN TỬ NGHIỀN ĐÔNG LẠNH PONTHIER

469.000 đ