HOA & TRÁI CÂY

NHO XANH KHÔNG HẠT

147.700 đ

 

NHO ĐỎ KHÔNG HẠT

139.750 đ

 

NHO ĐEN KHÔNG HẠT

157.700 đ

 

KIWI XANH

74.500 đ

 

HỒNG HÀN QUỐC

133.750 đ

 

KIWI VÀNG

163.750 đ

 

LỰU

188.250 đ

 

BƠ SÁP ĐẮK LẮK

73.950 đ

 

DỪA TRÁI TƯƠI

22.700 đ

 

DỪA HAMONA SIZE L

37.800 đ

 

CHANH DÂY

57.300 đ

 

BƠ BOOTH

128.350 đ