HOA & TRÁI CÂY

TÁO RED DELICIOUS

44.800 đ

 

TÁO GALA SIZE 30

52.150 đ

 

QUẢ KỈ TỬ HỮU CƠ P. SUPERFOODS 125G

339.700 đ

 

TÁO GALA MỸ

48.200 đ

 

CHÀ LÀ TƯƠI

75.490 đ

 

MĂNG CỤT

49.750 đ

 

DÂU ĐÔNG LẠNH

45.000 đ

 

DƯA LƯỚI ĐÔNG LẠNH

43.500 đ

 

TÁO FUJI

84.750 đ

 

TÁO ENVY SIZE 70

114.850 đ

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ

69.950 đ

 

CHUỐI ĐÔNG LẠNH

17.700 đ