HOA & TRÁI CÂY

TÁO ENVY SIZE 70

128.700 đ

 

TÁO AMBROSIA ĐỎ

69.950 đ

 

TÁO XANH

62.850 đ

 

TÁO HỒNG HIDDEN

174.850 đ

 

TÁO ROCKIT

169.800 đ

 

TÁO KINSEI

193.700 đ

 

LÊ NÂU

56.250 đ

 

LÊ NAM PHI

74.650 đ

 

LÊ HÀN QUỐC

68.700 đ

 

CAM RUỘT ĐỎ KHÔNG HẠT CARA

108.700 đ

 

CAM NAVEL

74.800 đ

 

CAM SÀNH

89.500 đ