HOA & TRÁI CÂY

DÂU TÂY HÀN QUỐC

379.500 đ

 

DÂU TÂY

185.300 đ

 

VIỆT QUẤT

135.700 đ

 

CHERRY MỸ

227.010 đ

 

MÂM XÔI

85.000 đ

 

TÁO CHERRY

276.500 đ

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

61.750 đ

 

TÁO ZONA GOLD

269.700 đ

 

NƯỚC KHOÁNG LAVIE

15.000 đ

 

TÁO ENVY SIZE 36

164.700 đ

 

TÁO RED DELICIOUS SIZE 30

62.650 đ

 

TÁO RED DELICIOUS

114.500 đ