HOA & TRÁI CÂY

DÂU TÂY HÀN QUỐC

378.500 đ

 

DÂU TÂY

185.300 đ

 

VIỆT QUẤT

146.700 đ

 

CHERRY MỸ

265.860 đ

 

MÂM XÔI

85.000 đ

 

TÁO CHERRY

276.500 đ

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

61.750 đ

 

TÁO ZONA GOLD

269.700 đ

 

TÁO ENVY SIZE 36

168.900 đ

 

TÁO RED DELICIOUS

114.500 đ

 

TÁO GALA MỸ

49.750 đ

 

DƯA LƯỚI ĐÔNG LẠNH

43.500 đ