HOA & TRÁI CÂY

DÂU TÂY

185.300 đ

 

VIỆT QUẤT

146.700 đ

 

CHERRY MỸ (G)

198.000 đ

 

QUẢ MÂM XÔI 170G

85.000 đ

 

TÁO BREEZE (NEW ZEALAND)

58.750 đ

 

TÁO AUTUMN

126.400 đ

 

TÁO CHERRY

276.500 đ

 

TÁO QUEEN (NEW ZEALAND)

61.750 đ

 

TÁO ENVY SIZE 36

121.800 đ

 

TÁO RED DELICIOUS

44.800 đ

 

TÁO GALA SIZE 30

52.150 đ

 

QUẢ KỈ TỬ HỮU CƠ P. SUPERFOODS 125G

339.700 đ