Hạt Điều

HẠT ĐIỀU VỊ WASABI PT 100G

64.900 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI DAN D PAK 215G

116.820 đ

129.800 đ

HẠT ĐIỀU KHÔNG MUỐI DAN D PAK 215G

116.820 đ

129.800 đ

HẠT ĐIỀU KHÔNG MUỐI DAN D PAK 454G

189.900 đ

211.000 đ

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI BÓC VỎ LỤA 200G

124.800 đ

 

HẠT ĐIỀU VỊ MẬT ONG 200G

129.900 đ

 

HẠT ĐIỀU VỊ WASABI 200G

134.900 đ

 

HẠT ĐIỀU VỎ LỤA (G)

47.960 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI VỎ LỤA PT 500G

228.000 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI BÓC VỎ LỤA PT 500G

239.900 đ

 

HẠT ĐIỀU TƯƠI (G)

47.960 đ