Hạt Điều

HẠT ĐIỀU KHÔNG MUỐI DAN D PAK 454G

211.000 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI BÓC VỎ LỤA 200G

109.400 đ

 

HẠT ĐIỀU VỊ MẬT ONG 200G

114.400 đ

 

HẠT ĐIỀU VỊ WASABI 200G

119.700 đ

 

HẠT ĐIỀU VỎ LỤA (G)

47.960 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI VỎ LỤA PT 500G

195.500 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI BÓC VỎ LỤA PT 500G

223.500 đ

 

HẠT ĐIỀU TƯƠI (G)

47.960 đ