Hạt Điều

HẠT ĐIỀU KHÔNG MUỐI DAN D PAK 454G

319.700 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI BÓC VỎ LỤA 200G

127.300 đ

 

HẠT ĐIỀU VỊ MẬT ONG 200G

132.500 đ

 

HẠT ĐIỀU VỊ WASABI 200G

137.600 đ

 

HẠT ĐIỀU VỎ LỤA (G)

46.000 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI VỎ LỤA PT 500G

232.600 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI BÓC VỎ LỤA PT 500G

244.700 đ

 

HẠT ĐIỀU TƯƠI (G)

460.416 đ