Hạt Điều

HẠT ĐIỀU NGŨ VỊ MEL CAJU 250G

213.400 đ

 

HẠT ĐIỀU VỊ TỎI ỚT MEL CAJU 250G

213.400 đ

 

HẠT ĐIỀU TẨM MẬT ONG MEL CAJU 250G

213.400 đ

 

HẠT ĐIỀU NGUYÊN VỊ MEL CAJU 250G

213.400 đ

 

HẠT ĐIỀU MUỐI KHÔNG VỎ LỤA MEL CAJU 250G

202.400 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI VỎ LỤA PT 200G

99.200 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI VỎ LỤA PT 100G

45.800 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI BÓC VỎ LỤA PT 100G

52.400 đ

 

HẠT ĐIỀU VỊ MẬT ONG PT 100G

55.900 đ

 

HẠT ĐIỀU VỊ WASABI PT 100G

58.700 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI DAN D PAK 215G

129.800 đ

 

HẠT ĐIỀU KHÔNG MUỐI DAN D PAK 215G

129.800 đ