NGŨ CỐC & BÁNH KẸO   :  Snack

SNACK HẠT HỖN HỢP BOMBS GOGO GOJI HARVEST

48.100 đ

 

SNACK HẠT HỖN HỢP BOMBS CRAZY CACAO HARVEST

49.800 đ

 

SNACK HẠT HỖN HỢP BOMBS BERRY BAZOOKA HARVEST

49.800 đ

 

SNACK HẠT HỖN HỢP YO CHERRY HARVEST

55.920 đ

 

SNACK HẠT HỖN HỢP SUPER MIX HARVEST

55.920 đ

 

SNACK HẠT HỖN HỢP POWER MIX HARVEST

55.920 đ

 

SNACK HẠT HỖN HỢP GO BANANAS CHIPS HARVEST

49.800 đ

 

SNACK HẠT HỖN HỢP APPLE TART HARVEST

49.800 đ

 

BẮP RANG BƠ UNCLE JAX

23.700 đ

 

BẮP RANG VỊ HỖN HỢP MẶN NGỌT UNCLE JAX

23.704 đ

 

BẮP RANG VỊ PHÔ MAI UNCLE JAX

23.704 đ

 

BẮP RANG VỊ HỖN HỢP UNCLE JAX

38.600 đ