Chocolate   :  Chocolate Trắng

CHOCOLATE TRẮNG HẠT PHỈ RITTER SPORT

61.800 đ

 

CHOCOLATE TRẮNG NHÂN NGŨ CỐC RITTER SPORT

48.600 đ

 

CHOCOLATE TRẮNG HẠNH NHẬN BERYL'S TIRAMISU

73.200 đ