Chocolate Trắng

CHOCOLATE TRẮNG HẠT PHỈ RITTER SPORT

61.800 đ

 

CHOCOLATE TRẮNG NHÂN NGŨ CỐC RITTER SPORT

48.600 đ

 

SOCOLA TRẮNG HẠNH NHÂN BERYL'S TIRAMISU 200G

139.700 đ

 

SOCOLA TRẮNG HẠNH NHÂN TIRAMISU BERYL'S 100G

73.200 đ