Chocolate Có Nhân

SÔ CÔ LA NHÂN CÀ PHÊ ESPRESSO RITTER SPORT 100G

59.800 đ

 

CHOCOLATE DUC D'O LIQUEUR FILLED

229.000 đ

 

SÔ CÔ LA SỮA HẠNH NHÂN BERYL'S 450G

237.600 đ

 

CHOCOLATE NHÂN NHO VÀ QUẢ PHỈ RITTER SPORT

48.600 đ

 

CHOCOLATE NHÂN ĐẬU PHỘNG RITTER SPORT 100G

54.300 đ

 

SOCOLA RITTER SPORT NHÂN KEM CARAMEL 100G

48.600 đ

 

SOCOLA NHÂN BÁNH QUY HẠT PHỈ RITTER SPORT 100G

48.600 đ

 

CHOCOLATE BẠC HÀ RITTER SPORT

48.600 đ

 

SOCOLA ĐEN NHÂN HẠT ĐIỀU 70% CACAO SAVIE 70G

109.700 đ

 

KẸO CHOCOLATE NHÂN BƠ ĐẬU PHỘNG M&M

32.406 đ

 

KẸO CHOCOLATE ĐẬU PHỘNG M&M

32.406 đ

 

SOCOLA HẠNH NHÂN CADBURY 40G

23.000 đ