Chocolate Có Nhân

SOCOLA TRÀ XANH KHÔNG ĐƯỜNG BELGIAN 100G

129.800 đ

 

SOCOLA ĐEN HẠNH NHÂN KHÔNG ĐƯỜNG BELGIAN 100G

129.800 đ

 

SOCOLA SỮA HẠT DẺ KHÔNG ĐƯỜNG BELGIAN 100G

129.800 đ

 

SOCOLA RƯỢU ANTHORN BERG 16 CHAI 250G

419.700 đ

 

SOCOLA COCKTAIL ANTHORN BERG 16 CHAI 250G

419.700 đ

 

SÔ CÔ LA NHÂN CÀ PHÊ ESPRESSO RITTER SPORT 100G

59.800 đ

 

CHOCOLATE NHÂN NHO VÀ QUẢ PHỈ RITTER SPORT

48.600 đ

 

CHOCOLATE NHÂN ĐẬU PHỘNG RITTER SPORT 100G

54.300 đ

 

SOCOLA RITTER SPORT NHÂN KEM CARAMEL 100G

48.600 đ

 

SOCOLA NHÂN BÁNH QUY HẠT PHỈ RITTER SPORT 100G

48.600 đ

 

CHOCOLATE BẠC HÀ RITTER SPORT

48.600 đ

 

SOCOLA ĐEN NHÂN HẠT ĐIỀU 70% CACAO SAVIE 70G

109.700 đ