Chocolate

CHOCOLA RƯỢU LIQUEUR FILLED 205G

387.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ RICH DARK 71% CACAO C&L  

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ VỊ LỰU 70% CACAO C&L

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ -PANAMA 80% CACAO C&L

154.200 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ VỊ CAM 65% CACAO C&L

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ - CREAMY DARK 55% CACAO C&L

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ VỊ CÀ PHÊ 55% CACAO C&L

146.400 đ

 

SOCOLA SỮA DỪA MAROU BẾN TRE 55% 80G

107.500 đ

 

SOCOLA SỮA MINI TOBLERONE BỊCH 200G

129.900 đ

 

SOCOLA HẠNH NHÂN CADBURY 100G

54.900 đ

 

SOCOLA ĐẬU PHỘNG VÀ TRÁI CÂY CADBURY 100G

54.900 đ

 

THANH SOCOLA SỮA CADBURY 100G

54.900 đ