Chocolate

SÔ CÔ LA RITTER SPORT VỊ BÁNH BROWNIE 100G

59.800 đ

 

Socola Truff Cemoi 200g

314.820 đ

349.800 đ

SÔ CÔ LA NHÂN CÀ PHÊ ESPRESSO RITTER SPORT 100G

59.800 đ

 

CHOCOLATE DUC D'O LIQUEUR FILLED

206.100 đ

229.000 đ

CHOCOLATE 48 VIÊN FERRERO ROCHER 600G 

571.050 đ

634.500 đ

CHOCOLATE RƯỢU ANTHON BERG

826.830 đ

918.700 đ

WINDEL TALKING PLUSH TOYS

625.860 đ

695.400 đ

RIEGELEIN CHOCOLATE SILVESTER-EISKONFEKT

170.730 đ

189.700 đ

SÔ CÔ LA SỮA HẠNH NHÂN BERYL'S 450G

237.600 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ VỊ CARAMEL & MUỐI BIỂN 55% CACAO C&L 80G

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ RICH DARK 71% CACAO C&L  

146.400 đ

 

CHOCOLATE ĐEN HỮU CƠ VỊ LỰU 70% CACAO C&L

146.400 đ