NGŨ CỐC & BÁNH KẸO   :  Các Loại Bánh

Bánh Mì Đen Pema Spezial Leicht 500g

104.200 đ

 

Bánh Mì Đen Pema Achtkorn-Brot 500g

103.200 đ

 

BÁNH YẾN MẠCH VỊ THẢO MỘC CÀ CHUA HữU CƠ CLEARSPRING

202.000 đ

 

ORGRAN TOASTED MULTIGRAIN CRISPBREAD QUINOA

107.000 đ

 

BÁNH QUY MẶT CƯỜI ORGRAN

99.954 đ

 

ORGRAN TOASTED CORN CRISPBREAD

104.000 đ

 

ORGRAN TOASTED BUCKWHEAT CRISPBREAD

104.000 đ

 

ORGRAN CRISPIBREAD WITH CHIA

108.000 đ

 

ORGRAN ESSENTIAL FIBRE CRISPBREAD

104.000 đ

 

ORGRAN RICE CRISPI BREAD

104.000 đ

 

BÁNH ORGRAN MULTIGRAIN O'S WITH QUINO

155.265 đ

 

BÁNH QUI TRÁI CÂY DÂU RỪNG HÌNH KHỦNG LONG

108.100 đ