Các Loại Bánh

BÁNH QUY BƠ LA MERE POULARD 125G

77.900 đ

 

BÁNH QUY SOCOLA LA MERE POULARD 125G

77.900 đ

 

BÁNH QUY BƠ VỊ CHANH LA MERE POULARD 125G

77.900 đ

 

BÁNH OATMEAL VỚI SOCOLA ĐEN & FLAXSEED VOORTMAN 350G

127.500 đ

 

BÁNH QUY HẠNH NHÂN GIÒN VOORTMAN 350G

127.500 đ

 

BÁNH QUY XỐP HẠT HỒ ĐÀO VOORTMAN 227G

127.500 đ

 

BÁNH QUY XỐP HẠNH NHÂN KHÔNG ĐƯỜNG VOORTMAN 227G

127.500 đ

 

BÁNH QUY BƠ LA DORY 50G

23.862 đ

 

BÁNH QUY CHÂU ÂU KIRLAND 1.4KG

649.900 đ

 

BÁNH BÔNG LAN TRUYỀN THỐNG PHÁP MINI MADELEINES ST MICHEL 85G

36.375 đ

 

BELGIAN BISCUITIER DEBÁNH SOBRY LUXURY LAYERED 420G

319.700 đ

 

THANH BÁNH CRISPBREAD LÚA MẠCH ORIGINAL ORGANIC 200G

139.900 đ