Các Loại Bánh

JULES DESTROOPER BISCUITS 395G

359.600 đ

 

BÁNH TRUNG THU THẬP CẨM

140.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU TRÀ XANH NHÂN ĐẬU ĐỎ

140.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU TRÀ XANH

140.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU TAKESUMI NHÂN MÈ ĐEN

140.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU TAKESUMI NHÂN DỪA

140.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU TAKESUMI NHÂN HẠT SEN

140.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU TAKESUMI NHÂN ĐẬU XANH

140.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU TAKESUMI NHÂN LÁ DỨA

140.000 đ

 

BÁNH QUY BƠ LA DORY 200G

64.900 đ

 

BÁNH SOCOLA SỮA GAVOTTES DENTELLE 90G

106.500 đ

 

BÁNH SOCOLA ĐEN GAVOTTES DENTELLE 90G

106.500 đ