Các Loại Bánh

HỘP BÁNH COOKIE CHO LỄ HALLOWEEN

184.900 đ

 

BÁNH QUY THƯỢNG HẠNG FLORENTINES KEZ'S KITCHEN 158G

179.900 đ

 

BÁNH SOCOLA SỮA GAVOTTES DENTELLE 90G

106.500 đ

 

BÁNH SOCOLA ĐEN GAVOTTES DENTELLE 90G

106.500 đ

 

BÁNH NHÂN CA CAO & HẠT DẺ GAVOTTES BERLINGOTS 90G

106.500 đ

 

BÁNH SOCOLA ĐEN VỊ DÂU GAVOTTES DENTELLE 90G

106.500 đ

 

Bánh Quy Desobry Deluxy 750g

493.700 đ

 

BÁNH QUY ĂN KIÊNG KHÔNG ĐƯỜNG DORADA GULLON 330G

112.500 đ

 

BÁNH QUY SOCOLA DỪA LANGMINTON KEZ'S KITCHEN 150G

96.900 đ

 

BÁNH QUY ĂN KIÊNG KHÔNG ĐƯỜNG NHIỀU CHẤT XƠ GULLON 170G

63.500 đ

 

BÁNH XỐP VANI ĂN KIÊNG KHÔNG ĐƯỜNG GULLON 210G

105.600 đ

 

BÁNH QUY SOCOLA TRẮNG, CARAMEL MẶN KEZ'S KITCHEN 150G

96.900 đ