Hạt Điều

HẠT ĐIỀU NGUYÊN VỊ MEL CAJU 100G

121.500 đ

 

HẠT ĐIỀU NGŨ VỊ MEL CAJU 100G

85.300 đ

 

HẠT ĐIỀU NGŨ VỊ MEL CAJU 250G

213.400 đ

 

HẠT ĐIỀU TẨM MẬT ONG MEL CAJU 250G

213.400 đ

 

HẠT ĐIỀU MUỐI KHÔNG VỎ LỤA MEL CAJU 250G

202.400 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI VỎ LỤA PT 200G

116.892 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI VỎ LỤA PT 100G

50.796 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI BÓC VỎ LỤA PT 100G

57.834 đ

 

HẠT ĐIỀU VỊ MẬT ONG PT 100G

61.098 đ

 

HẠT ĐIỀU VỊ WASABI PT 100G

66.198 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI DAN D PAK 215G

132.396 đ

 

HẠT ĐIỀU KHÔNG MUỐI DAN D PAK 215G

132.396 đ