Hạt Điều

HẠT ĐIỀU NGŨ VỊ MEL CAJU 250G

213.400 đ

 

HẠT ĐIỀU TỎI ỚT MEL CAJU 250G

213.400 đ

 

HẠT ĐIỀU MẬT ONG MEL CAJU 250G

213.400 đ

 

HẠT ĐIỀU MỘC MEL CAJU 250G

213.400 đ

 

HẠT ĐIỀU MUỐI KHÔNG VỎ LỤA MEL CAJU 250G

202.400 đ

 

HẠT ĐIỀU TẨM MUỐI VỎ LỤA PT

99.200 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI VỎ LỤA

45.800 đ

 

HẠT ĐIỀU RANG MUỐI BÓC VỎ LỤA

52.400 đ

 

HẠT ĐIỀU VỊ MẬT ONG

55.900 đ

 

HẠT ĐIỀU VỊ WASABI

58.700 đ

 

HẠT ĐIỀU TẨM MUỐI DAN D PAK

129.800 đ

 

HẠT ĐIỀU KHÔNG MUỐI DAN D PAK

129.800 đ