Hạt Chia

HẠT CHIA ÚC EPCO FOODS 200G

123.500 đ

 

HẠT CHIA NAM MỸ EPCO FOODS 200G

112.700 đ

 

HẠT CHIA HỮU CƠ ABSOLUTE 250G

159.500 đ

 

HẠT CHIA ÚC THE CHIA CO 80G

173.200 đ

 

HẠT CHIA ÚC THE CHIA CO 150G

173.200 đ

 

HẠT CHIA ĐEN NUTIVA 907G

517.900 đ

 

HẠT CHIA ĐEN REDTRACTORFOODS 500G

259.700 đ

 

HẠT CHIA ĐEN HỮU CƠ ABSOLUTE 1KG

523.000 đ