Đậu   :  ĐẬU TRẮNG

ĐẬU TRẮNG CASA RINALDI

67.800 đ

 

ĐẬU TRẮNG ANNALISA

42.500 đ

 

ĐẬU TRẮNG ĐÓNG HỘP CONTEL

32.000 đ