ĐẬU LĂNG

ĐẬU LĂNG ĐỎ MCKENZIE'S

113.188 đ

 

ĐẬU LĂNG PHÁP MCKENZIE'S 375G

141.602 đ

 

ĐẬU VÀNG TÁCH ĐÔI MCKENZIE'S 500G

101.024 đ

 

HỖN HỢP ĐẬU MCKENZIE'S 500G

97.158 đ

 

ĐẬU LĂNG NÂU MCKENZIE'S

101.099 đ

 

ĐẬU LĂNG XANH HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

284.900 đ

 

ĐẬU LĂNG ĐỎ HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

172.320 đ

 

ĐẬU LĂNG NÂU HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE 500G

178.368 đ

 

ĐẬU LĂNG NÂU KHÔ SABAROT 500G

107.520 đ

 

ĐẬU LĂNG XANH SABAROT

113.280 đ