ĐẬU ĐỎ

ĐẬU THẬN ĐỎ MC KENZIE'S 375G

119.040 đ

 

ĐẬU ĐỎ

97.300 đ

 

ĐẬU ĐỎ PMT 450G

34.560 đ

 

ĐẬU THẬN ĐỎ PMT 450G

40.992 đ

 

ĐẬU ĐỎ HỮU CƠ LUMLUM 250G

64.320 đ