Đậu

Đậu Đen Đà Lạt PMT 450g

34.900 đ

 

Đậu Thận Trắng Sabarot 500G

149.000 đ

 

Đậu Xanh cà Pmt 450g

34.200 đ

 

Đậu Xanh Không Vỏ PMT 450g

35.800 đ

 

ĐẬU LĂNG ĐỎ MCKENZIE'S

117.904 đ

 

ĐẬU LĂNG PHÁP MCKENZIE'S

147.502 đ

 

ĐẬU ĐỎ TÂY MC KENZIE'S

124.000 đ

 

ĐẬU LĂNG VÀNG MCKENZIE'S

105.200 đ

 

HỖN HỢP ĐẬU MCKENZIE'S 500G

101.175 đ

 

ĐẬU HÀ LAN XANH TÁCH ĐÔI MCKENZIE'S 500G

85.037 đ

 

ĐẬU LĂNG NÂU MCKENZIE'S

105.300 đ

 

ĐẬU LĂNG XANH HỮU CƠ BOHLSENER MUHLE

169.500 đ