Trà   :  TRÀ TWININGS

TRÀ BÁ TƯỚC TWINING

163.000 đ

 

TRÀ THẢO MỘC HƯƠNG DÂU VÀ XOÀI TWININGS

182.000 đ

 

TRÀ TÚI LỌC TWININGS

163.000 đ

 

TRÀ THẢO MỘC TWININGS PURE CAMOMILE INFUSION

182.000 đ

 

TRÀ ĐEN VỚI HƯƠNG CHANH TWININGS

166.500 đ

 

TRÀ ĐEN VỚI HƯƠNG CHANH DÂY, XOÀI, CAM TWININGS

166.500 đ

 

TRÀ ĐEN VỚI HƯƠNG ĐÀO TWININGS

166.500 đ

 

TRÀ ĐEN VỚI HƯƠNG 4 LOẠI QUẢ MỌNG TWININGS

166.500 đ

 

TRÀ TÚI LỌC TWININGS FINEST CEYLON BLACK

166.500 đ

 

TRÀ XANH TÚI LỌC TWININGS JASMINE

182.000 đ

 

TRÀ TÚI LỌC TWININGS DARJEELING

163.000 đ

 

TRÀ XANH TÚI LỌC TWININGS PURE

182.000 đ