TRÀ TWININGS

TRÀ BÁ TƯỚC TWINING 25 GÓI/HỘP

163.000 đ

 

TRÀ THẢO MỘC HƯƠNG DÂU VÀ XOÀI TWININGS

182.000 đ

 

TRÀ TÚI LỌC DÀNH CHO BỮA SÁNG TWININGS 25 GÓI/HỘP

163.000 đ

 

TRÀ HOA CÚC TWININGS 25 GÓI/HỘP

182.000 đ

 

TRÀ ĐEN HƯƠNG CHANH DÂY, XOÀI VÀ CAM TWININGS 25 GÓI/HỘP

166.500 đ

 

TRÀ ĐEN HƯƠNG ĐÀO TWININGS 25 BỊCH/HỘP

166.500 đ

 

TRÀ ĐEN HƯƠNG 4 LOẠI QUẢ MỌNG TWININGS 25 BỊCH/HỘP

166.500 đ

 

TRÀ ĐEN FINEST CEYLON TWININGS 25 GÓI/HỘP

166.500 đ

 

TRÀ XANH HƯƠNG HOA NHÀI WININGS JASMINE 25 GÓI/HỘP

182.000 đ

 

TRÀ XANH DARJEELING TWININGS 25 GÓI/HỘP

163.000 đ

 

TRÀ XANH TÚI LỌC TWININGS PURE 25 GÓI/HỘP

182.000 đ

 

TRÀ BẠC HÀ TWININGS 25 GÓI/HỘP

182.000 đ