Trà   :  TRÀ DELIGHTS

TRÀ XANH 5 VỊ DELIGHTS

231.500 đ

 

TRÀ ĐEN 5 VỊ DELIGHTS    

231.500 đ

 

TRÀ XANH 5 VỊ DELIGHTS

231.500 đ

 

TRÀ THẢO MỘC 5 VỊ DELIGHTS

231.500 đ