TEALIA

TRÀ THẢO MỘC KANDY TEALIA 40G

49.020 đ

114.000 đ

TRÀ ĐEN NUWARA ELIYA TEALIA 40G

48.790 đ

119.000 đ

TRÀ ĐEN DIMBULLA TEALIA 40G

49.140 đ

117.000 đ

TRÀ TEALIA NUWARA ELIYA

49.800 đ

166.000 đ

TRÀ ĐEN LÁ VÙNG UVA TEALIA 100G

49.445 đ

159.500 đ

TRÀ ĐEN LÁ VÙNG KANDY TEALIA 100G

48.236 đ

155.600 đ