Trà   :  TEALIA

TRÀ TEALIA KANDY

79.800 đ

114.000 đ

TRÀ TEALIA DARK CHOCOLATE ALMOND

93.100 đ

133.000 đ

TRÀ TEALIA CEYLON BLACK

104.500 đ

 

TRÀ TEALIA TIRAMISU

94.150 đ

134.500 đ

TRÀ TEALIA NUWARA ELIYA

83.300 đ

119.000 đ

TRÀ TEALIA PASSIONFRUIT MINT

166.500 đ

 

TRÀ TEALIA COCONUT CHOCOLATE

91.700 đ

131.000 đ

TRÀ TEALIA CARAMEL APPLE

99.400 đ

142.000 đ

TRÀ TEALIA STRAWBERRY

76.300 đ

109.000 đ

TRÀ TEALIA DIMBULLA 100G

113.400 đ

162.000 đ

TRÀ TEALIA DIMBULLA

81.900 đ

117.000 đ

TRÀ ĐEN VÙNG UVA TEALIA

80.850 đ

115.500 đ