TEALIA

TRÀ THẢO MỘC KANDY TEALIA 40G

114.000 đ

 

TRÀ SOCOLA ĐEN HẠNH NHÂN TEALIA 40G

133.000 đ

 

TRÀ TIRAMISU TEALIA 40G

134.500 đ

 

TRÀ ĐEN NUWARA ELIYA TEALIA 40G

119.000 đ

 

TRÀ VỊ DỪA VÀ SOCOLA TEALIA 40G

131.000 đ

 

TRÀ VỊ CARAMEL VÀ TÁO TEALIA 40G

142.000 đ

 

TRÀ TEALIA STRAWBERRY

109.000 đ

 

TRÀ DIMBULLA TEALIA 100G

162.000 đ

 

TRÀ ĐEN DIMBULLA TEALIA 40G

117.000 đ

 

TRÀ ĐEN VÙNG UVA TEALIA

115.500 đ

 

TRÀ ĐEN HƯƠNG QUẾ CEYLON TEALIA 40G

129.000 đ

 

TRÀ ĐEN LÁ VÙNG UVA TEALIA 100G

159.500 đ