Trà

BỤP GIẤM HỮU CƠ BIOPHAP 20G

94.900 đ

 

TRÀ HƯƠNG THẢO HỮU CƠ BIOPHAP 20G

134.900 đ

 

MÃ TIÊN THẢO HỮU CƠ BIOPHAP 10G

84.900 đ

 

HỖN HỢP 6 LOẠI TRÀ HATVALA 115G

315.744 đ

 

HỖN HỢP 4 LOẠI TRÀ GLORIOUS GREENS HATVALA 80G

252.384 đ

 

TRÀ ĐEN WILD BOAR HATVALA 100G

95.904 đ

 

TRÀ Ô LONG FLOWERY HATVALA 125G

199.584 đ

 

TRÀ XANH PURPLE RAIN HATVALA 100G

172.320 đ

 

TRÀ BÁ TƯỚC LADY TRIEU HATVALA 100G

129.504 đ

 

TRÀ Ô LONG RED BUFFALO HATVALA 125G

199.584 đ

 

TRÀ ĐEN SAIGON BREAKFAST HATVALA 100G

95.904 đ

 

TRÀ XANH FISH HOOK HATVALA 100G

172.320 đ