Trà

TRÀ ĐEN WILD BOAR HATVALA 100G

99.900 đ

 

TRÀ Ô LONG FLOWERY HATVALA 125G

207.900 đ

 

TRÀ XANH PURPLE RAIN HATVALA 100G

179.500 đ

 

TRÀ BÁ TƯỚC LADY TRIEU HATVALA 100G

134.900 đ

 

TRÀ Ô LONG RED BUFFALO HATVALA 125G

207.900 đ

 

TRÀ ĐEN SAIGON BREAKFAST HATVALA 100G

99.900 đ

 

TRÀ XANH FISH HOOK HATVALA 100G

179.500 đ

 

TRÀ XANH NAM VIỆT QUẤT HỮU CƠ BUDDHA 27G

252.000 đ

 

TRÀ HỮU CƠ CÂN BẰNG NỘI TIẾT PLANET ORGANIC 25 TÚI/25G

129.400 đ

 

TRÀ CAM THẢO HỮU CƠ PLANET ORGANIC 25 TÚI/30G

129.400 đ

 

TRÀ ẤN ĐỘ CHAI SPICE HỮU CƠ PLANET ORGANIC 25 TÚI/45G

129.400 đ

 

TRÀ CHÙM NGÂY HỮU CƠ HONEST TO GOODNESS 25 TÚI/35G

129.400 đ