CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC   :  Nguyên Liệu Làm Bánh

Kem Làm Bánh Crème Brulee Elle & Vire 1L

289.600 đ

 

CHIẾT XUẤT VANI 120 NĂM QUEEN

498.700 đ

 

HƯƠNG VỊ CARAMEL QUEEN

72.400 đ

 

TÌNH DẦU HẠNH NHÂN QUEEN NATURAL

64.700 đ

 

TINH DẦU RUM QUEEN NATURAL

64.700 đ

 

TINH DẦU DỪA QUEEN NATURAL

64.700 đ

 

BỘT LÀM RAU CÂU MCKENZIE'S

158.900 đ

 

BỘT NỞ McKENZIE'S

68.750 đ

 

BỘT LÀM BÁNH KEM MCKENZIE'S

197.700 đ

 

MEN BIA HONEST TO GOODNESS

327.400 đ

 

BỘT NỞ HỮU CƠ H. TO GOODNESS

219.000 đ

 

BỘT RAU CÂU HỮU CƠ H. TO GOODNESS

416.000 đ