Mỳ

MÌ SỢI DẸT TAGLITELLE DI MARTINO 500G

128.400 đ

 

MÌ Ý SỢI DẸT LINGUINE DI MARTINO 500G

69.400 đ

 

MÌ ỐNG BÁN LỨT HỮU CƠ PENNE MARKAL 500G

64.900 đ

 

MÌ ỐNG TRẮNG HỮU CƠ PENNE MARKAL 500G

64.900 đ

 

MÌ TẢO BẸ TRỘN RONG BIỂN SEA TANGLE 340G

247.900 đ

 

MÌ TẢO BẸ TRÀ XANH SEA TANGLE 340G

229.900 đ

 

MÌ TẢO BẸ KONABERRY SEA TANGLE 340G

229.900 đ

 

MÌ TẢO BẸ SEA TANGLE 340G

229.900 đ

 

MÌ CHAY SỢI 1MM A.A FOOD 450G

26.900 đ

 

MÌ TRỨNG CAO CẤP SỢI DẸT 4MM A.A FOOD 450G

31.900 đ

 

MÌ TRỨNG CAO CẤP SỢI NHỎ 1MM A.A FOOD 450G

31.900 đ

 

MÌ SPAGHETTI TRẮNG HỮU CƠ MARKAL 500G

66.800 đ