CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC   :  Mỳ

MÌ SOBA NHẬT HỮU CƠ CLEARSPRING 

212.000 đ

 

MỲ SOMEN THAN TRE HỮU CƠ GOLDEN NOODLE

89.700 đ

 

MỲ NGŨ SẮC HỮU CƠ GOLDEN NOODLE

74.800 đ

 

MỲ SOBA HỮU CƠ GOLDEN NOODLE

76.500 đ

 

MỲ VỊ TẢO SPIRULINA HỮU CƠ VITAME

74.200 đ

 

MỲ SỢI CHO BÉ VỊ CẢI BÓ XÔI HỮU CƠ GOLDEN NOODLE

69.800 đ

 

MỲ SỢI CHO BÉ VỊ CÀ RỐT HỮU CƠ GOLDEN NOODLE

69.800 đ

 

MÌ SỢI CHO BÉ VỊ KHOAI LANG HỮU CƠ GOLDEN NOODLE

69.800 đ

 

MỲ SỢI CHO BÉ VỊ CỦ DỀN HỮU CƠ GOLDEN NOODLE

69.800 đ

 

MỲ SPAGHETTI DIÊM MẠCH-GẠO HỮU CƠ QUINUA REAL

127.400 đ

 

MỲ Ý DELVERDE SPAGHETTI IN BRONZO

95.700 đ

 

MÌ SỢI DELVERDE LINGUINE

95.700 đ