Mỳ

MÌ SỢI DẸT TAGLITELLE DI MARTINO 500G

128.400 đ

 

MÌ Ý SỢI DẸT LINGUINE DI MARTINO 500G

69.400 đ

 

MÌ SỢI SPAGHETTI HỮU CƠ NATURATA 500G

135.000 đ

 

MÌ GẠO NGUYÊN CÁM NATURATA 250G

117.500 đ

 

MÌ NƯA TOFUTAKI VỊ NGUYÊN 250G

37.300 đ

 

MÌ RAMEN TƯƠI 2 VẮT (ĐÔNG LẠNH)

67.300 đ

 

MÌ Ý VERMICELLI DI MARTINO 500G

69.400 đ

 

MÌ Ý DẠNG ỐNG SỢI DÀI BUCATINI DI MARTINO 500G

69.400 đ

 

MÌ Ý NGUYÊN CÁM SPAGHETTI INTEGRALE DI MARTINO 500G

76.400 đ

 

MÌ SPAGETTI GAROFALO NO.25 LUCIO 500G

37.600 đ

 

MÌ SỢI BUCATINI BRONZO DELVERDE 500G

103.600 đ

 

MÌ LÁ ONDINE DELVERDE 500G

139.500 đ