Cà phê

CÀ PHÊ KICK START 70/30 250G

112.800 đ

 

CÀ PHÊ SUNRISE 70/30 250G

112.800 đ

 

CÀ PHÊ CELEBRATION 100 ARABICA 250G

112.800 đ

 

CÀ PHÊ ALL DAY BREAKFAST 100 ARABICA 250G

112.800 đ

 

VIÊN CÀ PHÊ NÉN ROYAL VỊ VỪA FOLLIET 10 VIÊN

143.800 đ

 

VIÊN CÀ PHÊ NÉN TALAI FOLLIET VỊ VỪA 10 VIÊN

143.800 đ

 

VIÊN CÀ PHÊ NÉN PRESTIGIO VỊ ĐẬM FOLLIET 10 VIÊN

143.800 đ

 

Máy Pha Cà Phê Nescafe Dolce Gusto 9774 Drop - Màu Đỏ

4.904.000 đ

 

HẠT CÀ PHÊ ROBUSTA (G)

384.000 đ

 

HẠT CÀ PHÊ MOKA CẦU ĐẤT (G)

480.000 đ

 

HẠT CÀ PHÊ RANG BƠ ARABICA (G)

432.000 đ

 

PHIN PHA CÀ PHÊ TIAMO V02

375.600 đ