CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC   :  Bún & Phở Khô

BÁNH HỎI BAMBOO TREE

27.500 đ

 

BÁNH PHỞ 3 CÂY TRE

29.500 đ

 

HỦ TIẾU BAMBOO TREE

25.500 đ

 

BÚN TƯƠI

29.500 đ

 

MIẾN SONG THẰN

139.000 đ

 

PHỞ HỮU CƠ

64.500 đ

 

BÚN TÀU OTTOGI

132.800 đ

 

BÁNH TRÁNG GẠO LỨT VUÔNG DUY ANH

34.700 đ

 

MỲ QUẢNG DUY ANH

29.600 đ

 

BÁNH TRÁNG CHẢ GIÒ 22CM

26.800 đ

 

BÁNH TRÁNG 22CM

18.500 đ

 

BÁNH TRÁNG BAMBOO TREE

18.500 đ