Bún, Miến, Phở Khô

MIẾN ĐẬU XANH NHẬT EDENFOODS 70G

158.000 đ

 

BÚN GẠO LỨT JIMMY 250G

32.900 đ

 

BÚN GẠO JIMMY 250G

22.500 đ

 

MÌ GẠO LỨT HỮU CƠ SỢI DẸT FETTUCCINE FAMILY TREE 250G

67.700 đ

 

PHỞ TRẮNG HỮU CƠ PAD THÁI FAMILY TREE 250G

67.700 đ

 

MIẾN KHÔ HÀN QUỐC CJ 300G

87.600 đ

 

MIẾN KHÔ OTTOGI 300G

87.500 đ

 

HỦ TIẾU HỮU CƠ 250G

65.400 đ

 

BÁNH PHỒNG TÔM CÓ TIÊU 250G

198.000 đ

 

BÁNH PHỒNG TÔM KHÔNG TIÊU 250G

202.000 đ

 

BÁNH HỎI BAMBOO TREE 340G

29.500 đ

 

BÁNH PHỞ BAMBOO TREE 400G

34.500 đ