Bánh Tráng

BÁNH TRÁNG CỦ CHI 22CM 200G

15.000 đ

 

BÁNH TRÁNG CỦ CHI 16CM 150G

12.000 đ

 

BÁNH TRÁNG HỮU CƠ 16CM 250G

69.500 đ

 

BÁNH TRÁNG VUÔNG BAMBOO TREE 22CM 250G

22.900 đ

 

BÁNH TRÁNG DỪA BÌNH ĐỊNH

42.700 đ

 

BÁNH TRÁNG CUỐN CHẢ GIÒ DUY ANH 22CM 400G

26.800 đ

 

BÁNH TRÁNG BAMBOO TREE 22CM 250G

18.500 đ

 

BÁNH TRÁNG MÈ ĐEN NHÂN THÙY 150G

19.600 đ

 

BÁNH TRÁNG HỮU CƠ 20CM

69.500 đ

 

BÁNH TRÁNG BAMBOO TREE 16CM 250G

19.500 đ