CÁC LOẠI HÀNG KHÔ KHÁC

BÁNH TRÁNG CỦ CHI 22CM 200G

15.000 đ

 

BÁNH TRÁNG CỦ CHI 16CM 150G

12.000 đ

 

TRÀ XANH NAM VIỆT QUẤT HỮU CƠ BUDDHA 27G

252.000 đ

 

BÁNH TRÁNG HỮU CƠ 16CM 250G

69.500 đ

 

KEM LÀM BÁNH CREME BRULEE ELLE & VIRE 1L

289.600 đ

 

BÁNH TRÁNG VUÔNG BAMBOO TREE 22CM 250G

22.900 đ

 

BÁNH TRÁNG DỪA BÌNH ĐỊNH

42.700 đ

 

BÁNH TRÁNG CUỐN CHẢ GIÒ DUY ANH 22CM 400G

26.800 đ

 

BÁNH TRÁNG BAMBOO TREE 22CM 250G

18.500 đ

 

MÌ SỢI DẸT TAGLITELLE DI MARTINO 500G

128.400 đ

 

MẬT ONG TỰ NHIÊN HOA VÀNG TẦM MA EDEN 500G

283.000 đ

 

MẬT ONG TỰ NHIÊN HOA ĐOẠN VÀ KEO EDEN 500G

375.000 đ