Bột Mì

BỘT MÌ NGUYÊN CÁM HỮU CƠ MARKAL 1KG

99.900 đ

 

BỘT MÌ TRẮNG HỮU CƠ ĐA DỤNG T55 MARKAL 1KG

99.900 đ

 

BỘT MÌ LOẠI 1 LATUA FARINA 1KG

123.600 đ

 

BỘT LÀM BÁNH MÌ PRIMA 1KG

74.000 đ

 

BỘT MÌ CAO CẤP PRIMA 1KG

78.600 đ

 

BỘT MÌ TRỘN SẴN VỚI BỘT NỞ PRIMA 1KG

78.000 đ

 

BỘT LÀM BÁNH NGỌT PRIMA 1KG

89.950 đ

 

BỘT MỲ ĐA DỤNG CJ 1KG

43.000 đ

 

BỘT MÌ THÔ HỮU CƠ PURE HARVEST 1KG

188.900 đ

 

BỘT MỲ DE CECCO

189.000 đ