Bột chiên

BỘT CHIÊN GIÒN SHOWA TEMPURA

150.000 đ

 

BỘT CHIÊN GIÒN TEMPURA

131.200 đ

 

BỘT CHIÊN BEKSUL

26.700 đ

 

BỘT CHIÊN XÙ OTTOGI

34.800 đ

 

BỘT CHIÊN XÙ SEIKATSU

89.190 đ