HÀNG KHÔ

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI THẬP CẨM NGŨ HẠT H.H 150G

210.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI THẬP CẨM TRUYỀN THỐNG 1 TRỨNG H.H 150G

210.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI RUM NHO 1 TRỨNG H.H 150G

210.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI HẠT SEN 1 TRỨNG H.H 150G

210.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI MÈ ĐEN 1 TRỨNG H.H 150G

210.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI DỪA 1 TRỨNG H.H 150G

210.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TAKESUMI ĐẬU XANH 1 TRỨNG H.H 150G

210.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TRÀ XANH ĐẬU ĐỎ 1 TRỨNG H.H 150G

145.000 đ

 

BÁNH TRUNG THU TƯƠI TRÀ XANH MƠ KHÔ 1 TRỨNG H.H 150G

145.000 đ

 

HẠT ĐIỀU NGUYÊN VỊ MEL CAJU 100G

121.500 đ

 

HẠT ĐIỀU NGŨ VỊ MEL CAJU 100G

85.300 đ

 

BÁNH TRÁNG CỦ CHI 22CM 200G

15.000 đ