HÀNG KHÔ

XUÂN XUM VẦY 1

3.131.070 đ

 

TRÀ ĐEN WILD BOAR HATVALA 100G

99.900 đ

 

TRÀ Ô LONG FLOWERY HATVALA 125G

207.900 đ

 

TRÀ XANH PURPLE RAIN HATVALA 100G

179.500 đ

 

TRÀ BÁ TƯỚC LADY TRIEU HATVALA 100G

134.900 đ

 

TRÀ Ô LONG RED BUFFALO HATVALA 125G

207.900 đ

 

CÀ PHÊ KICK START 70/30 250G

117.500 đ

 

CÀ PHÊ SUNRISE 70/30 250G

117.500 đ

 

CÀ PHÊ CELEBRATION 100 ARABICA 250G

117.500 đ

 

CÀ PHÊ ALL DAY BREAKFAST 100 ARABICA 250G

117.500 đ

 

TRÀ ĐEN SAIGON BREAKFAST HATVALA 100G

99.900 đ

 

TRÀ XANH FISH HOOK HATVALA 100G

179.500 đ