Gia Vị Ngâm

Gừng Trắng Gari 120G

69.200 đ

 

TỎI BĂM HỮU CƠ SPIRAL FOODS

249.800 đ

 

ỚT BẰM VỊ HẢO

18.500 đ

 

GỪNG HỒNG HIKARI SHO

49.000 đ

 

GỪNG HỒNG GARI 120G

43.800 đ

 

CỦ HÀNH COCKTAIL NGÂM FRAGATA

72.500 đ

 

CỦ HÀNH TRẮNG NGÂM GIẤM FALLOT 190G

165.800 đ