Tiêu, Ớt

TIÊU SỌ HẠT PHÚ QUỐC 50G

47.500 đ

 

ỚT BỘT 30G

10.500 đ

 

ỚT CHỈ THIÊN XAY 30G

10.500 đ

 

ỚT BỘT ONGKIM'S 100G

26.900 đ

 

BỘT ỚT HARISA 70G

69.000 đ

 

TIÊU ĐEN TIÊN PHƯỚC

129.606 đ

 

TIÊU HỒNG

89.940 đ

 

TIÊU XANH TƯƠI

15.000 đ

 

ỚT SA TẾ VỊ HẢO 100G

12.600 đ